Het PreHEART onderzoeksproject.

Het PreHEART model

Het preHEART model, is een risico hulpmiddel, waarmee ambulanceverpleegkundigen het risico van een ziekte aan de kransslagaderen (coronair lijden) beter kunnen inschatten. Door een risico score te gebruiken kan de ambulanceverpleegkundige de patiënt een behandeling aanbieden die beter aansluit bij de patiënt. Door anamnese, hartfilm (ECG), risicofactoren, leeftijd en een bloedwaarde samen te voegen, wordt de score berekend en de patiënt geplaatst in een laag, gemiddeld of hoog risico groep.

 Onderzoek 

Vanaf 01-01-2020, zal binnen de provincie Friesland en Drenthe, een gerandomiseerde studie de werking van de preHEART score onderzoeken. De studie vergelijkt de standaard zorg (iedereen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis) met een toekomstig zorgpad. Dit zorgpad is gebaseerd op de preHEART score en geeft de ambulancebemanning de mogelijkheid om de zorg aan te passen op basis van het risico op een infarct.

Wat betekent deelname aan het onderzoek voor een patiënt, in de "standaard zorg" groep?

De belasting voor de patiënt is hetzelfde als voorheen, namelijk: anamnese door ambulanceverpleegkundige en een hartfilmpje. De verpleegkundige beslist of de patiënt meegaat naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis en wordt behandeld volgens de normale richtlijnen. De PreHEART score mag niet worden toegepast.

 Wat betekent deelname aan het onderzoek voor een patiënt, in de "toekomstig zorg" groep?

 De belasting voor de patiënt is hetzelfde als nu: anamnese door ambulanceverpleegkundige, een waak infuusnaald of vingerprik (waar een druppel bloed uitgehaald wordt) en een hartfilmpje. De ambulanceverpleegkundige bepaalt welke zorg de patiënt krijgt, aan de hand van de risico score. Deze zorg bestaat nu al en is dus niet nieuw ontwikkeld.  Alle patiënten krijgen een vragenlijst en een toestemmingsformulier uitgereikt door de ambulancebemanning.

Voor beide fasen in het onderzoek geldt dat er geen persoonsgegevens worden verzameld en de gegevens worden gecodeerd zodat kans op herleidbaarheid wordt voorkomen.  

Wat verwachten de onderzoekers? 

Onze hypothese is dat door invoering van het preHeart model betere en efficiëntere zorg kunnen bieden voor alle mensen in Nederland die 112 bellen voor pijn op de borst. Met dit onderzoek weten we of het invoeren van het preHEART model inderdaad leidt tot betere en efficiëntere zorg. Indien de uitkomsten van het onderzoek dat toelaten, gaan we het preHEART model landelijk en misschien wel In geheel Europa gebruiken.

Voor nadere informatie kunnen patiënten contact via email opnemen.