Het PreHEART onderzoeksproject.

De PreHEART Score

Algemene informatie

 De preHEART score, is een (risico)hulpmiddel, waarmee het ambulanceteam het risico op een hartinfarct beter kan inschatten bij patiënten met pijn op de borst. 

 

Pijn op de borst

 Als een patiënt 112 of de huisarts belt, in verband met klachten die lijken op een hartinfarct, komt er een ambulance. Het ambulanceteam onderzoekt de patiënt en stelt vast of er sprake is van een hartinfarct. De klachten die passen bij een hartinfarct verschillen per patiënt. Het ambulanceteam maakt een hartfilmpje om te kijken of het om een hartinfarct gaat. In ongeveer 50% van de gevallen is er op het hartfilmpje een hartinfarct zichtbaar. In dit geval krijg de patiënt bloedverdunners en wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Maar ook in de gevallen dat er geen hartinfarct zichtbaar is op het hartfilmpje wordt de patiënt naar het ziekenhuis vervoerd voor verder onderzoek. 

 

Waarom heeft het ambulanceteam dit hulpmiddel nodig?

 

Elk jaar vervoeren ambulancediensten in Nederland ongeveer 100.000 patiënten met pijn op de borst naar het ziekenhuis om een hartinfarct uit te sluiten. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de patiënten geen hartinfarct heeft en misschien beter naar de huisarts had kunnen gaan. Slechts een klein heeft wel een hartinfarct en moet voor behandeling in een gespecialiseerd ziekenhuis zijn, waarvoor soms overplaatsing nodig is. Dit leidt tot onnodig vertraging van optimale behandeling van een hartinfarct. Daarnaast leidt het tot onnodige wachttijden en opname op een eerste hulp afdeling als iemand geen hartinfarct blijkt te hebben.

 

Door een risico hulpmiddel te gebruiken, kan de ambulanceverpleegkundige de situatie van de patiënt beter inschatten. Hierdoor krijgt de patiënt een behandeling die beter aansluit. Op basis van het risico, weet het ambulanceteam wat de beste behandeling is voor de patiënt. De preHEART score is de naam van het risico hulpmiddel en geeft het risico aan op het hebben van een hartinfarct

Dit risico hulpmiddel bestaat uit vijf elementen. Naast de klachten beschrijving, het hartfilmpje, het geslacht en de leeftijd van de patiënt, wordt er gebruik gemaakt van de bloedwaarde "troponine". Troponine is een stof dat alleen in het bloed te meten is als er schade is aan de hartspier, zoals bij een hartinfarct. Het puntensysteem van dit risico hulpmiddel geeft aan of een patiënt een laag risico, een gemiddeld risico of een hoog risico heeft op een hartinfarct. 

 

Met behulp van dit risico hulpmiddel kan er onderscheid gemaakt worden tussen patiënten die door de huisarts gezien kunnen worden (laag risico) en patiënten die een behandeling in een gespecialiseerd ziekenhuis nodig hebben. Patienten met een gemiddeld risico kunnen in het dichtstbijzijnde ziekenhuis behandeld worden. De preHEART hulpmiddel is wetenschappelijk onderzocht en werkt zeer betrouwbaar.

 

Wat verwachten de onderzoekers? 

 

Wij hopen door invoering van de PreHEART risico hulpmiddel, betere en efficiëntere zorg te kunnen bieden voor alle mensen in Nederland die 112 bellen met klachten die lijken op een hartinfarct. Met dit project kunnen we onderzoeken of het invoeren van het preHEART risico hulpmiddel inderdaad leidt tot betere en efficiëntere zorg. Indien de uitkomsten van het onderzoek dat toelaten, gaan we het preHEART risico hulpmiddel landelijk gebruiken.

Voor nadere informatie, kunt u via email contact zoeken. Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact met ons op via e-mail.

Voor meer informatie over het herkennen van een hartinfarct, heeft de hartstichting deze informatie (link) ontwikkeld.